DLA INWESTORÓW

Podana niżej prezentacja zawiera ogólną informację dotyczącą projektu rolniczego BERRYTON, który, między innymi, obejmuje te segmenty branży rolniczej Ukrainy, które dzisiaj wykazują szybki i stabilny wzrost – jest to produkcja i eksport szybkomrożonych, świeżych i suszonych owoców, soków, koncentratów soków, pure, oleju, upraw niszowych, także przetwórstwo i eksport miodu.

Projekt otwiera nowe możliwości eksportu do UE, między innymi, produktów szybkomrożonych, zgodnie z umową w sprawie strefy wolnego handlu, także dzięki powstaniu nowych potężnych rynków na Bliskim Wschodzie.

Według wstępnych ocen agencji „UkrAgroKonsult” projekt BERRYTON należy traktować jako „skuteczną możliwość inwestycyjną”.

W przedstawionym poniżej dokumencie potencjalni inwestorzy znajdą Propozycję Inwestycyjną, Streszczenie, także Biznes-Plan, zawierający podstawowe rozliczenia finansowe i załączniki.

(WYMAGANE HASŁO)

We can see our future only in those businesses, for the development of which we’ll be proud whatever the case. We truly believe that supplying really healthy foods on the market we will make a meaningful contribution in changing standards of Man’s living for better.


Своє майбутнє ми бачимо лише в тих бізнес-напрямках, розвитком яких будемо неодмінно пишатися. Виробництво і постачання на світовий ринок натуральних продуктів харчування рослинного походження не має побічних ефектів і, беззаперечно, сприяє підвищенню рівня життя як в Україні, так і в інших країнах світу.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod