MISJA. WARTOŚCI. WIZJA

Spółka BERRYTON

MISJA

Dostarczając na rynek naturalną i korzystną dla zdrowia człowieka żywność, podnosimy poziom życia w Ukrainie i na świecie.

Na tle globalnych przemian, które ogarnęły prawie wszystkie dziedziny ludzkiego życia, jest także oczywista zmiana nastrojów konsumentów na rynku żywności.  Szybko wzrasta popyt na  naturalne produkty o pochodzeniu  roślinnym – warzywa, jagody i owoce. Świeże i mrożone, dzisiaj one są odbierane jako zdrowy i niezbędny produkt przez większość mieszkańców planety. Akurat taka – naturalna  i korzystna dla zdrowia żywność – jest dostarczana na światowy rynek przez spółkę BERRYTON. Ten szlachetny biznes nie ma “skutków ubocznych” i, niewątpliwie, sprzyja podnoszeniu poziomu życia na Ukrainie, zarówno jak w innych krajach na świecie.

Ten kierunek staje się coraz bardziej ważny we współczesnych warunkach, kiedy świat odczuwa deficyt (z powodu szeregu obiektywnych czynników) korzystnych dla zdrowia naturalnych produktów i jest świadkiem zwiększającego się popytu na nie.

P.S. Niemieccy Koledzy (siec handlowa EDEKA) genialnie ekranizowali pomysł powołany, żeby zmienić akcenty w industrii żywności. Dzięki ich filmikowi my, jako spółka-dostawca produktów  naturalnych o pochodzeniu roślinnym, też dostaliśmy potężne narzędzie, przy pomocy którego będziemy mogli nie tylko opowiadać, zaś także pokazać, na czym polega nasza wspólna Misja.

 

FILMIK, KTÓREGO NIE DA SIĘ ZAPOMNIEĆ

Spółka BERRYTON

WARTOŚCI

Zdrowie ludzi, rozwój społeczeństwa, ekologia, sukces finansowy – te pojęcia są ważne dla nas. Bronimy je, rozwijając swój Biznes.

Produkty BERRYTON są korzystne dla zdrowia ludzi.
Produkty Spółki nie są zagrożeniem dla środowiska.
Pracujemy na rzecz ludzi, nie szkodząc planecie.

Jako każda inna spółka, licząca na sukces w nowym tysiącleciu, BERRYTON zamierza czynnie realizować zasadę odpowiedzialności społecznej biznesu i planuje swój istotny wkład w rozwój regionów.

Dla konsumentów BERRYTON – jest producentem zdrowej żywności;

Dla państwa BERRYTON – odpowiedzialne pod względem społecznym przedsiębiorstwo, które pozytywnie wpływa na rozwój regionów i wpłaca pieniądze do budżetu;

Dla ludności BERRYTON – jest spółką, która tworzy miejsca pracy i buduje infrastrukturę gospodarczą – przedszkola, szkoły, drogi;

Dla farmerów BERRYTON – jest narzędziem, pozwalającym na zwiększenie wysokości własnego dochodu (dzięki naszej pomocy farmerzy potrafią utworzyć o wiele większą wartość dodaną).

Spółka BERRYTON

WIZJA

W ciągu najbliższego dziesięciolecia  zamierzamy rozwinąć dostawy eksportowe upraw rolnych do krajów Unii Europejskiej, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Pod względem wielkości sprzedanych produktów wejść do TOP-10 największych ukraińskich spółek-eksporterów.

Ukształtować bazę surowców Spółki, poprzez wybudowanie  długotrwałej współpracy  z ukraińskimi farmerami  i nabywcami, także dzięki zorganizowaniu własnych upraw i gospodarstw.

Zrealizowanie zasady odpowiedzialności społecznej biznesu i realizacja projektów, ważnych dla ludności i kraju.

We can see our future only in those businesses, for the development of which we’ll be proud whatever the case. We truly believe that supplying really healthy foods on the market we will make a meaningful contribution in changing standards of Man’s living for better.


Своє майбутнє ми бачимо лише в тих бізнес-напрямках, розвитком яких будемо неодмінно пишатися. Виробництво і постачання на світовий ринок натуральних продуктів харчування рослинного походження не має побічних ефектів і, беззаперечно, сприяє підвищенню рівня життя як в Україні, так і в інших країнах світу.

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod